Vertigo Sales

Contact Professional Cycle about our current stock of Vertigo bikes.

NEW 2023 Vertigo Nitro Works 225.... retail price $10,700...Sale price $10,250!! plus freight, tax, title

NEW 2023 Vertigo Nitro Works 250.... retail price $10,700...Sale price $10,250!! plus freight, tax, title procycle-3

USED 2022 Vertigo Nitro 300 runs great....$6,499 obo

IMG_7021